Hướng Dẫn Mua Hàng

☑ Truy cập vào website: https://dolotonline.com
☑ Kiểm tra mục lục hàng hóa của chúng tôi để lựa chọn các sản phẩm bạn muốn mua.
☑ Chọn sản phẩm mà bạn muốn mua và thanh toán.
☑ Bạn cần cung cấp thông tin: Địa chỉ, số điện thoại.
☑ Các sản phẩm sẽ được giao tận nhà cho quý khách và thu tiền.

Nếu Quý khách có bất kỳ thắc mắc nào, Quý khách xin vui lòng liên hệ: 0903 346 206 hoặc Email: contact@dolotonline.com